سرگئی لاوروف: حفظ تمامیت ارضی سوریه امری ضروری  است

مسكو- سانا

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: حفظ تمامیت ارضی سوریه ضرورتی مطلق است.

وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت: حفظ تمامیت ارضی سوریه امری ضروری و در بیانیه مشترک ازسوی روسای روسیه، ایران، ترکیه مورد تاکید قرار گرفته است. در قطعنامه 2254 شورای امنیت تاکید شده که فقط سوری ها می توانند سرنوشت کشور خود را تعیین کنند.

سرگئی لاوروف افزود: در نشست سوچی، پیشنهاد برگزاری کنگره گفت و گوهای ملی سوریه را مطرح شد که موضوع اصلی آن اصلاح قانون اساسی این کشور و فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات است، فقط ملت سوریه می تواند در مورد این مسائل تصمیم گیری کند. کنگره پیشنهاد شده یکی از راههای پیشبرد این اهداف است.

غیاث/م.خ/ثنا