یک محقق چکی: پیروزی های ارتش عربی سوریه شرایط مناسبی را برای دستیابی به تفاهمات اخیر را فراهم کرد

براگ – سانا

دکتر أوسكار كريتچی، استاد و محقق دانشگاهی تاکید کرد: پیروزی های ارتش عربی سوریه شرایط مناسبی را برای دستیابی به تفاهمات اخیر سوچی را فراهم کرد.

این محقق چکی در مصاحبه با سایت ارگومينت چک گفت: اهمیت نشست رؤسای روسیه، ایران و رژیم ترکیه در سوچی در تاکید بر حفظ وحدت ارضی و حاکمیت ملی سوریه است.

وی پیش شرط های مخالفان ریاض برای حضور در مذاکرات ژنو را تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات توصیف و بیان کرد: مخالفان مورد حمایت مالی رژیم سعودی و غرب به دور از واقعیت هستند.

غیاث/م.خ/ثنا