پنجشنبه آینده به مناسبت سالروز ولادت پیامبر تعطیل است

دمشق – سانا

ریاست شورای وزیران سوریه با صدور بخشنامه روز تعطیل میلاد پیامبر را تعیین کرد.

بر اساس بخشنامه  ریاست شورای وزیران کشورمان روز پنجشنبه آینده به مناسبت سالروز ولادت پیامبر تعطیل است.

در این بخشنامه نیز آمده است: با توجه به مفاد ماده / 43/ قانون کارمندان دولتی در مواردی که کارمند در روز های  تعطیل را باید به کار اشتغال داشته و در شغل هایی که نوع یا شرایط آن نیاز ادامه کار به‌طور مستمر، کارمندان به صورت نوبتی از روزهای تعطیل استفاده می کنند.

غیاث/ثنا/م.خ