יחידות של הצבא סיכלו מתקפת טרור בפאתי סלמייה המזרחיים