מבזקים

הארועים בשטח

יחידות ארטילריה ורקטות השמידו כלי רכב של א-נוסרה בפאתי אידלב וחמאת

מחוזות – סאנא במסגרת התגובה על הפרות הטרוריסטים החוזרות ונשנות נגד אזור הפחתת ההסלמה ותוך שורת יריות אינטנסיביות שביצעו יחידות ארטילריה ורקטות, נגרמו לחבורות הטרור של א-נוסרה בפאתי אידלב הדרומיים …

עוד ידיעות

הצבא הרחיב את הפעולות שלו נגד מעוזי וקווי התגבורת של אלנוסרה בפריפריות של חמא ואידליב

 מחוזות סאנא יחידות הצבא הערבי הסורי הרחיבו את הפעולות שלהן נגד הביצורים וקווי התגבורת של ארגוני הטרור בתל מלח, ג’בין, כפר –זיתה, אלנקיר, וארינבה שבפריפריות של אידליב וחמא, וכתוצאה הוסבו …

עוד ידיעות