mouhmad

מדינאי מצרי : ניצחונות הצבא הסורי בחלב שולחים מסר למדינות התומכות בטרור לפיו תוכניתן סופה להסתלק

קהיר – סאנא ראש מפלגת אל-ג’יל המצרית נאג’י אל-שיהאבי הדגיש כי  ניצחונות הצבא הערבי הסורי מול שאריות הטרוריסטים בחלב ובאידלב, מהווים מעין מסר המכוון למדינות התומכות בטרור, ולפיו כל התוכניות …

עוד ידיעות

הנשיא אל-אסד אמר בנאום ששודר בטלוויזיה הסורית לרגל אחרון הקרבות של השחרור : חלב השיגה ניצחון וגם סוריה .. הקרב של שחרור פאתי חלב ואידלב ממשיך הלאה בהתעלם מהבועות הריקות והבאות מהצפון

דמשק – סאנא לרגל אחרון הקרבות בעיר חלב, נשא הנשיא בשאר אל-אסד היום נאום ששודר בערוץ הטלוויזיה הלאומית, בו פנה לתושבים בחלב ושלח להם את ברכת העמידה האיתנה, ברכת האמון …

עוד ידיעות