mouhmad

פוליטיקאים וצירים מדרום אמריקה : הסנקציות המערביות נגד סוריה הן פשע נגד האנשות

בירות – סאנא פוליטיקאים וצירים מדרום אמריקה הדגישו כי הסנקציות המערביות החד-צדדיות המוטלות על סוריה מפירות את הלגיטימיות הבינ”ל והחוק הבינ”ל, והן פשע נגד האנושות, ובעיקר בצל התפרצות מגיפת הקורונה …

עוד ידיעות

עשראו’י : הכרזת הכיבוש על תוכנית התנחלותית חדשה בעיר אל-קודס הכבושה היא פשע מלחמה

אל-קודס הכבושה – סאנא חברת הוועד הפועל של אש”ף חנאן עשראו’י גינתה הכרזת שלטונות הכיבוש הישראלי על תוכנית התנחלותית חדשה בעיר אל-קודס הכבושה, והדגישה כי הכרזה זו היא פשע מלחמה …

עוד ידיעות