mouhmad

האגף האיסלמי-נוצרי גינה את מניעתם של הנוצרים שברצועה לבקר באתרים הכבושים

אל-קודס הכבושה – סאנא האגף האיסלמי-נוצרי לתמיכה בעיר אל-קודס ובאתרים הקדושים, גינה את הצעדים אשר בהם פתחו  שלטונות הכיבוש הישראלי ומנעו מהנוצרים של הרצועה לבקר באתרים הקדושים שבגדה המעריבת במהלך …

עוד ידיעות