מסוקי חיל האוויר הסורי זרקו מעל לשכונות המזרחיות שבחלב פרוסות נייר המסמנות את מקומות המעברים