משרד החוץ הרוסי : עד כה ארה”ב לא הפרידה בין האופוזיציה המתונה לבין חבורות הטרור בסוריה