משרד החוץ : סוריה מנצלת כל מאמץ למען הייציבות בחלב

דמשק – סאנא

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים מסר לסאנא כי סוריה משקיעה כל מאמץ אפשרי בשביל הייציבות בחלב שם ננקטו כל הצעדים הדרושים כדי להעביר את התושבים בקלות ולהבטיח את יציאתם של הפצועים וגם החמושים ממזרח העיר בלי כל עיכוב .

המקור הדגיש מצד אחר שחוק החנינה עודנו בתוקף ולפיו כל מי שנשא את הנשק בפני המדינה או ברח מפני מערכת הצדק ולאחר מכן הסגיר את עצמו לשלטונות , הריהו יקבל פטור מהעונש .

משרד החוץ : האיחוד האירופי ממנה את עצמו למגן על חבורות הטרור , ובה בעת מזיל דמעות נוכח סבל התושבים

גם משרד החוץ והמהגרים הדגיש כי לאיחוד האירופי חסר המינימום באמינות כשמדבר על המצב ההומניטרי בסוריה , בשל שהוא ממשיך להיגרר אחרי המדינות הקיצוניות דוגמת צרפת .

משרד החוץ והמהגרים המשיך עוד לזלזל בהודעת שרי החוץ של האיחוד כי הודעה שכזו מוליכה שולל את דעת הקהל, הופכת את העובדות ופוגעת במחייתו של העם הסורי .