המצלמה של סאנא מלווה פעולות הצבא נגד הטרוריסטים מג’יש אלפתח בפריפריה הצפונית של חמא