מועצת העם קראה לפרלמטי העולם לגינוי התוקפנות האמריקנית על מוצב לצבא הערבי הסורי בדיר אל-זור