ביום השנה התשעים להולדתו.. מנהיג קובא פיידל קאסטרו קרא לשמירת השלום בעולם