ילדים איראנים קראו למזכ”ל האו”ם פאן קי מון לעשות לסיום המלחמות ושפיכת הדמים בעולם