נסראללה ניצחון יולי החזיר לישות הישראלית את מפלצת הקיום או הכיליון