חיל האוויר של הצבא הערבי הסורי ביצע גיחות על ריכוזי קבוצות טרוריסטיות בדרום חלב