מחקר גרמני 90 אלף טרוריסטים בשורות ארגוני הטרור בסוריה כעת