בורוג’ורדי הקהילה הבינלאומית מתנהלת בכפילות בנוגיע למשבר בסוריה