הופקעו כלי נשק ותחמושת שהיו מיועדים לטרורסטים בפריפריה של אידלב