פלסטיני נפל חלל מפגיעה בכדורי כוחות הכיבוש ליד אל ח’ליל