הופקעו כלי נשק ותחמושת שהיו מיועדים לטרורסטים בפריפריה של אידלב

חמה – סונא

הכוחות המיוחדים של הצבא הציבו מארב מתוחכם ובמהלכו הפקיעו כלי נשק ותחמושת שהיו מיועדים לארגוני הטרור בג’בל אלזאוו’יה בפריפריה של אידלב .

שליח סאנא בחמה דיווח שבין הכלים שהופקעו מקלעים בינוניים מקליבר ( 14.5 ) וכמויות גדולות של תחמושת בשביל תותחים בקוטר ( 23.5 ) מ”מ , ופיצוצות .