ארגוני הטרור הודו ברצח ( 23 ) מחבריהם בצפון חלב

חלב – סאנא

ארגוני הטרור התכפיריים הודו שנחלו אבדות רבות בנפש ובציוד בשעות האחרונות בצפון העיר חלב .

אתרים המזוהים כשייכים לארגוני הטרור פירסמו ברשתות החברתיות שמותיהם של יותר מ-23 מחבריהם בקאסטילו , ובשכונת בני זייד שבהן נמצאים טרורסטים שרובם ממה שמכונה בשם לוו’אא חללי בדר הקשור עם המודיעין של משטר ארדואן הקצב .

אותם אתרים אלקטרוניים הודו בכך שבין ההרוגים מחבריהם היו גם הטרורסטים עבדו עלוש , ג’מיל שאקרדי , אנוו’ר אלסייד חוסיין , פאדי ג’מיל חמיכו , ועבדולרזאק חלאק ממה שמכונים בשם גדודי ת’וו’אר אלשאם , בנוסף לטרורסט חמוד אלבירם מפקד צבאי במה שמכונה כג’ייש אלמוג’אהדין .

יש לציין שיחידות של הצבא בשיתוף פעולה עם קבוצות ההגנה העממית שלטו בשני הימים האחרונים בשלוש חוות ליד צוק הסלעים בקאסטילו , והמשיכו את הפעולות שלהן בכיוון קני הטרורסטים באזור אללירמון כשבקרב ארגוני הטרור נרגשת התפוררות תכופה .