המשק הלוחם והחזקת מעמד העם הסורי, בפורום כלכלי בספריית אלאסד בדמשק