המשק הלוחם והחזקת מעמד העם הסורי, בפורום כלכלי בספריית אלאסד בדמשק

דמשק – סאנא

המשתתפים בפורום הכלכלי שארגן סניף אלקונייטרה של מפלגת אלבעת’ הערבית הסוציאליסטית תחת כותרת ” המשק הלוחם והחזקת מעמד העם הסורי ” בספריית אלאסד בדמשק, דנו היום בדרישות המשק הלוחם והשלכותיהם על מחייתם של התושבים .

1

היועץ בלשכה הכלכלית הארצית ד”ר שאדי אחמד ראה כי המשק הסורי מחזיק מעמד למרות הנזקים שנגרמו לו בשל המלחמה , וציין כי אלמנטי ההתנגדות התבטאו בכמה הופעות שהחשובה שבהן נוכחות המדינה הכלכלית, ויכולתה לבטוח משכרות העובדים במדינה, ובמאמצים לבטוח המצרכים היסודיים .

אחמד ציין את הצורך שהמשק הלוחם יתמקד בהסתפקות עצמית ובעיקר בתחום צוותי הצעירים המוכשרים , וביצירת תוכנית לאומית המושתתת על הרכב חוקי, אירגוני , ותעסוקתי.