מידפידיף קורא לבאי פיסגת פורום אירופה ואסיה לנקוט הליכים משותפים להדיפת סכנת הטירור

אולאן באתור – סאנא

ראש ממשלת רוסיה דימיטרי מידפידיף קרא לבאי פיסגת אירופה ואסיה לנקוט הליכים משותפים כדי להדוף הסכנה של אירגון הטירור /דאעש/ .

מידפידיף אמר בפני באי הפיסגה שנפתחה בבירה המנגולית (אולאן באתור) , שלאור המאמצים שנועדו  לחיסול מוקדי הטירור בסוריה ובהשתתפות פעילה מצד רוסיה , יש להדגיש את הישום באופן קפדני להחלטות מועצת הביטחון  הבינלאומית כדי לנתק מקור התמיכה בדאעש ובאירגוני הטירור האחרים , תוך סגירת הגבול מול יצוא הנפט המוברח על ידי הטירורסטים והצטיידותם בנשק .