שני שהידים ושבעה פצועים בשל יריית פגזים רקטיים לעבר שכונות בחלב

חלב – סאנא

כתב סאנא בחלב מסר ששני תושבים כבר נפלו חללים בנוסף לשבעה אחרים אשר נפצעו לאחר שחבורות הטירור ירו פגזים רקטיים לעבר שכונות בחלב תוך כדי הפרה חדשה נגד הסכם הפסקת הקרבות שם .

מקור משטרתי בעיר מסר לסאנא שחבורות הטירור כבר ירו את הפגזים ואת כדורי הצליפה שלהם לעבר שכונות סיף אלדו’לה , אלזהראא ואלשהבאא , שם נגרם עוד נזק רב לרכוש הכללי והפרטי .

יש לציין שהמוזיאון הלאומי בעיר כבר הותקף ביימים הספורים שעברו על ידי הטירוריסטים וכתוצאה נגרם לתשתיותיו נזק רב .