שר הבריאות : הערכה ועיון מחדש של תיפקוד הממסדים הבריאותיים

דמשק – סאנא

שר הבריאות ד”ר ניזאר יאזיג’י הדגיש את שקידות המשרד המתמידה להעריך ולעיין מחדש בתיפקודם של  הממסדים הבריאותיים בכל מחוזות סוריה .

בהיפגשו היום עם מנכ”לי הבריאות של כל מחוזות סוריה , קרא יאזיג’י לעמוד מקרוב על המציאות של התיפקוד הבריאותי כדי לתקן את השגיאות ולהתרחק מהן בשלב הבא .

יאזיג’י ציין שהמשרד שוקד לנקוט בכל ההליכים והאמצעים הדרושים כדי לפתח את סקטור הרפואה ולחזק את אימונם של התושבים בממסדיהם הרפואיים .

הוא הדגיש שיש לעבוד מתוך קריטריונים המבטיחים את ההצלחה ואת המוכנות הפרמננטית של מחלקות האישפוז על כל המסגרות שלהן , הרפואיות , הטכניות ואלה של התרופות .

יאזיג’י העלה על נס את המאמצים של עובדי סקטור הרפואה אשר תרמו את חלקם בתחום זה כדין וכדת .

ראוי לציין שבחודש שעבר כבר נחנכה מחלקה חדשה של חולי סרטן בבית החולים אבן אלנפיס שבדמשק .