ציון יום אל קודס העולמי מבטא סרוב פתרונות הכניעות

טהראן – סאנא

המזכ”ל של התאחדות תחנות הרדיו והטלויזיה האסלמיות עלי כרימיאן הדגיש כי יום אלקודס העולמי שיחול ביום הששי האחרון מחודש הרמד’אן , ואשר קרא לאמצו בזמנו האימאם ח’ומיני כצעד לסרב את הכניעות מול האויב והכיבוש , מבטא את הממד האסלמי של השאלה הפלסטינית , ואת הצורך באיחוד שורות המוסלמים , ובהתעוררות כול עמי האומה האסלמית כדי להגן על אלקודס ועל האתרים הקדושים שבה .

כרימיאן אמר בהודעה שסאנא קיבלה העתק ממנה : ציון יום אלקודס העולמי מבטא סירוב כול פתרונות הכניעות, והנסיונות לכפות עבודות סטטוס- קוו , ולשיתול את הישות הציונית בלב עולמנו האסלמי .