גישת ההתקוממות היא הדרך היחידה להחזרתן של הזכויות הערביות

דמשק – סאנא

התאחדות הפלחים הערבים הדגישה כי הגישה של ההתקוממות היא הדרך היחידה היכולה להחזיר את הזכויות .

בהודעה שפרסמה היום לרגל ציון יום אל-קודס העולמי שסאנא קיבלה העתק ממנה , ההתאחדות קראה להתעוררות ערבית שתחזיר לאומה את היכולת ותגשים את הרצון שלה .

בהודעה הדגישה כי ישראל לא היתה ולא תהיה אלא גוף תוקפני , ולא תחתור לשלום מפני שזה סותר את האופי שלה .

ההתאחדות הפנתה תשומת הלב לכך שמה שהתרחש בלבנון, וההשגים של ההתקוממות , באו כהוכחה על שישראל ובני בריתה אינם מבינים זולת שפת הכוח .