לפי הנחייתו של הנשיא בשאר אלאסד , ראש העיר טרטוס הגיש תנחומים למשפחות החללים של פיצוצי הטרור

טרטוס – סאנא

לפי הנחייתו של הנשיא בשאר אלאסד ראש העיר טורטוס ספו’אן אבו סעדא , ומזכ”ל ענף מפלגת פעת’ הערבית סוציאליסטית ע’סאן אסעד הגישו היום את התנחומים למשפחות החללים של פיצוצי הטירור שהיכו טרטוס וכפרי סאפיתא , וגם הגישו להם פצויים כספיים.

הורי השהידים הדגישו שהמולדת יקרה , והביעו מכונות להגיש עוד ועוד למען סוריה .