מועצת דומא הרוסית מוקיעה את פיצוצי הטירור שהיו בטרטוס ובג’בלה , ומדגישה שהמבצעים יקבלו את העונש המגיע להם

מוסקבה – סאנא

מועצת דומא הרוסית גינתה את פיצוצי הטירור שפגעו בטרטוס ובג’בלה , והדגישה שאלה אשר היו מאחוריהם יקבלו את העונש המרתיע והצודק בהקדם הכי אפשרי .

יו”ר המועצה סירגיי נארישקין שלח איגרת למועצת העם הסורית , בה הביע תנחומים , סימפתיה וסולידריות עם משפחות הקורבנות , ואיחל לפצועים החלמה מהירה .

הוא אמר : ” פשעים עקובים מדם אלה גרמו לנו הלם , אנו מוקיעים אותם בתוקף וכולנו משתפים רגשי צער עם משפחות הקורבנות “.

נארישקין הוסיף :” אנו בטוחים שכל פשעי הטירוריסטים לא יוכלו להכשיל את התהליך הלאומי בסוריה ואת תהליך השלום בכל רחביה, גם אנו בטוחים שמתכנני המתקפות הטירוריסטיות כולם יקבלו את העונש המתאים “.