בורדאפקין : המרכז הרוסי – אמריקאי לתגובה על הפרות הפסקת פעולות הלחימה בסוריה התחיל היום בעבודתו

ג’ניבה – סאנא

נציג רוסיה הקבוע באו”ם אליכסי בורדאפקין הכריז היום בג’ניבה כי המרכז הרוסי – אמריקאי להגיב במהירות על הפרות הסכם הפסקת פעולות הלחימה  בסוריה , התחיל היום בעבודתו .  

אתר ” רוסיה היום ” צטט את בורדאפקין שאמר : “הצד הרוסי מסתמך במדה רבה על העבודה האיפקטיבית של המרכז כדי  להביא לעצירת  ההפרות להסכם הפסקת פעולות הלחימה בסוריה .