שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב : מקווים שהשיחות של הדיאלוג הסורי – סורי יחודשו במחצית חודש מאי הנוכחי