יחידות של הצבא השמידו עמדות תותחים ומעוז פיקוד של ארגוני הטרור בדרעא