ראש התאחדות הספורטאים דן עם משלחת עיראקית על פתוח היחסים הספורטיביים בין שתי המדינות

דמשק – סאנא

ראש התאחדות הספורטאים הלוואא מוופק ג’ומעה דן עם יושב ראש וחברי התאחדות הספורטאים בעיראק את היחסים הספורטיביים , והאופקים של פתוחם בעתיד בין שתי המדינות .

חברי משלחת העיראקית ציינו שסוריה נתונה לקנוניה גדולה שנרקמה על ידי כוחות השליטה והאמפריאליזם במטרה לפגוע בעמידותה , ובנסיון לפגוע ביציבותה . הספוטאים העיראקים אמרו שסוריה תוסיף להיות המבצר האיתן שישמור על האומה הערבית בפני ההתערבות הציונית והאמריקנית .

הלוואא ג’ומעה שם את הדגש על יחסי האחווה העמוקים המקשירים בין שתי המדינות האחיות .