התגובות העממיות והרשמיות על החלטת מדינות המפרץ נגד חזב אללה משדרות מסר לישראל לפיו אי-אפשר שקיומה יהיה טבעי באיזור , והיא תמשיך להיות דוגמה לטרור ואויב