מרכז התאום הרוסי : 9 הפרות נרשמו להסכם הפסקת פעולות הלחימה על ידי הטרורסטים ביממה האחרונה