סכול נסיון לטרורסטי דאעש לחדור לכביש ח’נאצר – את’ריה …יחידות מהצבא הרגו ופצעו טרורסטים והשמידו שירה לטרורסטים בעיר דיר אלזור