מבזקים

ההתקוממות הלבנונית מבצעת התקפה אווירית במל”ט נגד מטה של האויב הישראלי בקסרקט בית הלל