sammar

משרד החוץ הפלסטיני : על הקהילה הבינ”ל להפסיק את פשעי הכיבוש ולהתחשבן עם מבצעיהם

אלקודס –סאנא משרד החוץ הפלסטיני קרא שוב לקהילה הבינ”ל לנקוט בצעדים רצינים ולהפעיל לחץ על ישראל כדי להפסיק את פשעיה הממושכים נגד הפלסטינים ולהתחשבן עם מבצעיהם. בהודעה משלו היום הבהיר …

עוד ידיעות