כ-100 מחקרים מדעיים בוועידה הרפואית השלישית בנושא ג’נטיקה חלקית ויישומיה הקליניים