סדנת ייעוץ להסכמה על סדרי עדיפויות בריאותיים

דמשק – סאנא

משרד הבריאות בשיתוף עם ארגון הבריאות העולמי, קיים במלון דמא רוז שבדמשק סדנה מייעצת בנושא הקונצנזוס על סדרי עדיפויות בריאותיים לאור האסטרטגיה הלאומית וההקשר של ההחלמה המוקדמת.

הסדנה דנה בצעדים עתידיים למתן מענה לצרכים בריאותיים והומניטריים מתעוררים הנובעים ממלחמה וממצבי חירום שלא טופלו, ובדרכים לשיפור הכיסוי הבריאותי המקיף בהשוואה לתקופה שלפני המלחמה.