השר אל-מקדאד נועד עם נודא … צריך להדק את שיתוף הפעולה ובעיקר בתחום ההבראה המוקדמת

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מקדאד נועד עם המשנה של מזכ”ל האו”ם ומנהלת לשכת המשברים גברת שוקו נודא והמשלחת הנלווית אליה, שניהם הדגישו את הצורך לחיזוק שיתוף הפעולה בין  ממשלת סוריה לתוכנית הפיתוח של האו”ם ובעיקר בתחום ההבראה המוקדמת.

השר אל-מקדאד סקר את המצב האנושי והמחייתי בסוריה כתוצאה למלחמת הטרור שנחשפה לה ולסנקציות הבלתי חוקיות שמטילות מספר מדינות על העם הסורי, והימשכות גזילת נכסיו, ושם דגש על תפקידה החיובי של תוכנית הפיתוח של האו”ם לביצוע תוכניות פיתוח שתהיינה להן השלכות חיוביות על העם הסורי.

נודא מצידה הדגישה את התחייבות התוכנית לעבוד ולתאם עם הגופים הלאומיים הסוריים כדי לתמוך בפיתוח בסוריה בכל התחומים, וציינה את חשיבות בדיקת מצב הפיתוח במדינה מקרוב ואת הימשכות שיתוף הפעולה בין שני הצדדים להשגת התוצאות המיוחלות.