התאחדות הסופרים הערבים משתתפת עם החזית האנטי-אימפריאליסטית הטורקית באירוע על ההתפתחויות בפלסטין