3812 אזרחים הצטרפו לתהליך הסדרת מעמדם במרכז קאסר אל-חוריאת בדרעא

דרעא – סאנא

מרכז הסדרת מעמדם של האזרחים בארמון קאסר אל-חוריאת בעיר דרעא ממשיך לקלוט אזרחים מהמחוז שביקשו להסדיר את מעמדם, זה היום השלישי ברציפות, ומעמדם של רבים מתושבי העיר איזרע וסביבותיה הוסדר בהתאם לתנאי ההסדר המוצע על ידי המדינה.