מבזקים

אמנות מאחדת ילדים אוטיסטים עם בני גילם הבריאים בפסטיבל פורום אל-ימאמה בחומס