אל-מונאג’יד מקהיר: חידוש שיתוף הפעולה בין סוריה לארגון העבודה הערבי הוא התחלה חיובית להתמודדות עם האתגרים

קהיר – סאנא

שר הרווחה והעבודה לואי אל-מונאג’יד, הדגיש את צורך שיתוף פעולה כדי להגביר את מרכיבי היציבות הכלכלית והחברתית, ולהשיג חזרה מכובדת ובטוחה לכל האזרחים הסורים למולדתם.

אל-מונאג’יד אמר במהלך נאומו בפני המושב ה-49 של ועידת העבודה הערבית שהתקיימה בקהיר כי הכנס דן בדרכים לקידום העבודה הסוציאלית ברמה הלאומית והערבית, כאופציה אסטרטגית טובה יותר לשיפור הכלכלה של החברה, ולהתמודד בפני המשברים ולהכיל את ההשלכות שלהם.

אל-מונאג’יד התייחס למה שסוריה נחשפה לו כתוצאה מהמלחמה הטרוריסטית, הצעדים החד-צדדיים כלכליים והפשעים השרירותיות של ישראל בגולן הסורי הכבוש.