מבזקים

הבריאות: מקרה אחד אובחן בקורונה ושני מקרים החלימו