כאות הדגשה על הסולדריות עם סוריה ..משלחת סטודנטים ערבית מגיעה למעבר הגבול ג’דידת יאבוס

פרבר דמשק-סאנא

משלחת סטודנטים ערבית הגיעה למעבר הגבול ג’דידת יאבוס בריף דמשק.

כתבת סאנא מסרה כי ביקור המשלחת בא כאות הדגשה על סולדריות הנוער הערבי עם עמדותיה של סוריה כהנהגה ועם.