בהשתתפות סוריה : נפתח יריד הוונה הבינ”ל

הוונה – סאנא

בבירה הקובנית נפתח יריד הוונה הבינ”ל במושבו ה-38 בנוכחות הנשיא הקובני מיגיל דיאז קאניל,  בהשתתפות 62 מדינות לרבות סוריה .

יש לציין כי ראש הממשלה הקובנית גינה בפתיחת היריד את המצור שמטילה ארה”ב על קובה .