עשרות מתנחלים פורצים לתוך מסגד אלאקסה

אלקודס – סאנא

עשרות מתנחלים ישראלים פרצו מחדש למסגד אלאקסה .

סוכנות ו’פא מסרה כי עשרות מתנחלים פרצו לתוך מסגד אלאקסה מכיוון שער המוגרבים ובצעו בתוכו סיורים מתסיסים בשמירתם של כוחות הכבוש .